Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Zabłudów  sprawdź informacje Na Mapie gminy Zabłudów

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Zabłudów.

Mapa Geoportal Zabłudów

Dane urzędu

Urząd Miejski w ZabłudowieRynek 8Zabłudów, 16-060

Tel: 85 7188100

Fax: 85 7188100

E-mail: um@zabludow.pl

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Zabłudów: 2002143

Witryna: bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl

Władze lokalne: Burmistrz Adam Tomanekum@zabludow.pl

Gmina Zabłudów w liczbach

Powierzchnia gminy Zabłudów*

340 km2

57 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Zabłudów*

9 386 mieszkańców

945 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Zabłudów*

28 mieszkańców na km2

2217 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Zabłudów

Geoportal Zabłudów prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Zabłudów

Jak powstał Geoportal gminy Zabłudów?

Geoportal Zabłudów powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Zabłudów, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Zabłudów umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Zabłudów

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Zabłudów?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Zabłudów;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Zabłudów;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Zabłudów;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Zabłudów;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Zabłudowa.
Informacje na Geoportalu Zabłudów

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Zabłudów?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Zabłudów;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Zabłudów;
 • Rejestr MPZP Zabłudów;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Zabłudów;
 • Mapa Topograficzna gminy Zabłudów;
 • Mapa Solarna gminy Zabłudów;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Zabłudów;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Zabłudów

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Zabłudów?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Zabłudów.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Zabłudów łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Zabłudowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Zabłudowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Zabłudów, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Zabłudów oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Zabłudów. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Zabłudowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Zabłudowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Zabłudów. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Zabłudów.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Zabłudowie.

  Geoportal gminy Zabłudów posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Zabłudów. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Zabłudowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Zabłudów przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Zabłudowie.

  W Geoportalu Zabłudów przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Zabłudów. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Zabłudowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Zabłudów zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Zabłudów, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Zabłudów oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Zabłudów.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Zabłudów. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Zabłudów są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Zabłudów podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Zabłudów.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Zabłudowie. W Geoportalu gminy Zabłudów udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Zabłudowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Zabłudów.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Zabłudów. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Zabłudów dla mieszkańców

Geoportal Zabłudów jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Zabłudów. Na mapie Zabłudowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Zabłudów mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Zabłudów. Korzystając z map Geoportalu gminy Zabłudów w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Zabłudów są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Zabłudów dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Zabłudów dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Normy jakości powietrza przekroczone

Normy jakości powietrza przekroczone o 1500%

Przejdź do wpisu