Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Zabłudów  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Zabłudów

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Zabłudów.

Mapa Geoportal Zabłudów
Mapa z granicą gminy Zabłudów

Dane urzędu

Urząd Miejski w ZabłudowieRynek 8Zabłudów, 16-060

Tel: 85 7188100

Fax: 85 7188100

E-mail: um@zabludow.pl

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Zabłudów: 2002143

Witryna: bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl

Władze lokalne: Burmistrz Adam Tomanekum@zabludow.pl

Aktualności z gminy Zabłudów

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Zabłudowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Zabłudów to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Zabłudów na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Zabłudowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Zabłudowa

Gmina Zabłudów w liczbach

Powierzchnia gminy Zabłudów*

340 km2

57 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Zabłudów*

9 386 mieszkańców

945 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Zabłudów*

28 mieszkańców na km2

2217 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Zabłudów

Geoportal Zabłudów prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Zabłudów

Jak powstał Geoportal gminy Zabłudów?

Geoportal Zabłudów powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Zabłudów, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Zabłudów umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Zabłudów

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Zabłudów?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Zabłudów;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Zabłudów;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Zabłudów;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Zabłudów;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Zabłudowa.
Informacje na Geoportalu Zabłudów

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Zabłudów?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Zabłudów;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Zabłudów;
 • Rejestr MPZP Zabłudów;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Zabłudów;
 • Mapa Topograficzna gminy Zabłudów;
 • Mapa Solarna gminy Zabłudów;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Zabłudów;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Zabłudów

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Zabłudów?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Zabłudów.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Zabłudów łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Zabłudowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Zabłudowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Zabłudów, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Zabłudów oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Zabłudów. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Zabłudowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Zabłudowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Zabłudów. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Zabłudów.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Zabłudowie.

  Geoportal gminy Zabłudów posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Zabłudów. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Zabłudowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Zabłudów przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Zabłudowie.

  W Geoportalu Zabłudów przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Zabłudów. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Zabłudowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Zabłudów zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Zabłudów, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Zabłudów oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Zabłudów.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Zabłudów. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Zabłudów są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Zabłudów podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Zabłudów.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Zabłudowie. W Geoportalu gminy Zabłudów udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Zabłudowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Zabłudów.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Zabłudów. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Zabłudów dla mieszkańców

Geoportal Zabłudów jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Zabłudów. Na mapie Zabłudowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Zabłudów mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Zabłudów. Korzystając z map Geoportalu gminy Zabłudów w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Zabłudów są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Zabłudów dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Zabłudów dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować