Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Zabłudów w liczbach

Geoportal Zabłudów

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Zabłudów

Zabłudów, gmina w województwie podlaskim, powiat białostocki.

Powierzchnia gminy Zabłudów wynosi 340 km2, zajmuje 57 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Zabłudów zamieszkuje 9 386 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 945 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Zabłudów wynosi 28, jest 2217 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Zabłudów. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Zabłudów prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Zabłudów.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Zabłudów: 34057
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Zabłudów: 0,141368
Lesistość w % w gminie Zabłudów: 32,5740
Ludność na 1 km2 w gminie Zabłudów: 282217
Liczba ludności ogółem w gminie Zabłudów: 9 386945
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Zabłudów: 5,9273
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Zabłudów: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Zabłudów: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Zabłudów: 6,47-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Zabłudów: 75,4-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Zabłudów: 93909
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Zabłudów: 5,2691
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Zabłudów: 80,7-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Zabłudów: 41057
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Zabłudów: 141566
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Zabłudów: 648,52072
Przedszkola bez specjalnych w gminie Zabłudów: 21026
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Zabłudów: 456,685
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Zabłudów: 84,31447
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Zabłudów: 8,288
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Zabłudów: 1 127113
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Zabłudów: 4 100-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Zabłudów: 4 143-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Zabłudów: 4 166-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Zabłudów: 52,92301
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Zabłudów: 14,62092
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Zabłudów: 80,6770
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Zabłudów: 73,1624
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Zabłudów: 46,82020
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Zabłudów: 1,81918

Źródłem danych statystycznych dla gminy Zabłudów jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Zabłudów, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Zabłudów. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.