Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Zabłudów - sprawdź miejscowy plan gminy Zabłudów

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Zabłudów? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Zabłudów.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Zabłudów.

MPZP Zabłudów
Mapa MPZP gminy Zabłudów

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Zabłudów.

MPZP Zabłudów

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Zabłudów i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Zabłudów prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Zabłudowa. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Zabłudów.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Zabłudów i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Zabłudów obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Zabłudów z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług..

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Zabłudowa

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Zabłudowa

0

33 plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Zabłudów, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Zabłudów, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

6879 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Zabłudowa.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Zabłudów - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Zabłudów z podziałem na lata

Rejestr MPZP Zabłudów

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Zabłudów. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr XLVII.366.2023 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża piasku Tatarowce VI w gminie ZabłudówXLVII.366.202327-3-2023
Uchwała nr XLVII.365.2023 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie Kowalowce w gminie ZabłudówXLVII.365.202327-3-2023
Uchwała nr XLVI.354.2023 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Borowiki i Zwierki („Cmentarz Zakonny”) w gminie ZabłudówXLVI.354.202328-2-2023
Uchwała nr XLI.317.2022 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 31 października 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża piasku Tatarowce IV w gminie ZabłudówXLI.317.202231-10-2022
Uchwała nr XL.314.2022 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 4 października 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża piasku Tatarowce IV w gminie ZabłudówXL.314.20224-10-2022
Uchwała nr XXV.171.2020 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie wsi Kuriany, gmina Zabłudów - Etap IIXXV.171.202029-12-2020

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Zabłudowie?

Za prowadzenie rejestru MPZP Zabłudów odpowiada wójt/burmistrz gminy Zabłudów. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Zabłudów nie obowiązuje, to urząd gminy Zabłudów wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Zabłudowie została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Zabłudów z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Zabłudów na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Zabłudowa. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Zabłudów!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Zabłudów